Specjalizacja :

  • prawo administracyjne,
  • postępowanie administracyjne,
  • prawo jednostek samorządu terytorialnego

 Doradztwo sprawach z zakresu:

  • prawa administracyjnego,
  • postępowania administracyjnego,
  • odwołań , skarg, wniosków, postępowania – przed urzędami, organami administracji publicznej.