PROWADZIMY SZKOLENIA Z:

  • prawa spółek
  • prawa zamówień publicznych
  • prawnych podstaw działalności gospodarczej
  • odpowiedzialności członków organów i reprezentantów spółek i podmiotów instytucjonalnych
  • prawa gospodarczego