W zakres prawa cywilnego wchodzą normy prawne regulujące stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Malinowskiego świadczy usługi dochodzenia roszczeń, sporządzania i opiniowania projektów umów, reprezentacji stron w postępowaniach negocjacyjnych, mediacyjnych, sądowych i egzekucyjnych. Zapraszamy do współpracy.