W zakresie prawa handlowego, które jest częścią prawa gospodarczego, Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Malinowskiego, oferuje takie usługi jak sporządzanie projektów umów, reprezentacja stron w postępowaniach negocjacyjnych, sądowych, egzekucyjnych, dochodzenie roszczeń i stała obsługa prawna. Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach pozwala nam wspierać naszych klientów we wszystkich kwestiach związanych z prawem gospodarczym. Zapraszamy do współpracy.