Jest wiele przepisów dotyczących postępowania upadłościowego i naprawczego. Regulują one zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników oraz skutki ogłoszenia upadłości. Pomoc radcy prawnego jest w tym kontekście bardzo istotna. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Malinowskiego pomoże Państwu w takich sprawach jak konstrukcja wniosku o zgłoszenie upadłości, będzie Państwa reprezentować w
postępowaniach sądowych, a także wspomoże profesjonalną opinią prawną. Zapraszamy do współpracy.