Prawo administracyjne obejmuje zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, które oddziałują zarówno bezpośrednio, poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, jak i pośrednio, przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. W zakresie prawa administracyjnego Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Malinowskiego świadczy takie usługi jak: