Wykładowca na studiach podyplomowych i szkoleniach z dziedziny:

  • prawa spółek,
  • prawa upadłościowego,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa zamówień publicznych,
  • prawa restrukturyzacyjnego,
  • odpowiedzialności członków organów i reprezentantów spółek i podmiotów instytucjonalnych,
  • zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej,
  • procesów przekształceniowych