Świadczenie usługi reprezentacji podczas postępowania mediacyjnego bądź negocjacji. Obejmuje to pomoc w skierowaniu sprawy na drogę postępowania mediacyjnego lub negocjacji zarówno na etapie przedsądowym jak i tych znajdujących się w toku postępowania sądowego. Pomoc zawiera reprezentację podmiotów, porady prawne oraz przygotowanie wszelkich pism oraz ugód mediacyjnych.