Kancelaria wspiera w zakresie wniosków o ogłoszenie upadłości. W ramach obsługi prawnej sporządza się wnioski o ogłoszenie upadłości oraz wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.