Świadczenie obsługi prawnej z zakresu zamówień publicznych zarówno dla wykonawców jak i zamawiających. Pomoc dla wykonawców w zakresie uzyskania zamówienia poprzez wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego. Wsparcie zamawiających na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania przetargowego.