W ramach postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą kancelaria reprezentuje zarówno zamawiającego i wykonawcę. Ponadto sporządza odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi na rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych.