doradztwo prawne w Opolu

W ramach doradztwa prawnego Kancelaria oferuje kompleksową obsługę osób prawnych, jak i osób fizycznych na terenie Opola i nie tylko. Doradztwo prawne obejmuje m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, a także bieżącą obsługę prawną. W ramach współpracy kancelaria oferuje także sporządzanie umów, weryfikację umów przedstawionych przez kontrahentów, oraz przygotowanie projektów innych dokumentów, zgodnie z Państwa potrzebami.
Wiemy, że sukcesem każdej kancelarii jest zadowolenie i satysfakcja klienta, dlatego zawsze jesteśmy dla Państwa profesjonalnymi i zaufanymi doradcami.

Co jeszcze wchodzi w zakres doradztwa prawnego?

Doradztwo prawne obejmuje także reprezentację stron w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Oferta Kancelarii obejmuje doradztwo w zakresie m.in. prawa spółek, prawa upadłościowego, publicznego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa bankowego, prawa własności intelektualnej, czy prawa administracyjnego. Ponadto Kancelaria zapewnia profesjonalną obsługę fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni.

Wśród naszych klientów można wymienić zarówno przedsiębiorstwa polskie jak i zagraniczne prowadzące zróżnicowane formy działalności. O jakości Kancelarii świadczy skuteczność i odpowiedzialność w podejściu do powierzonych nam projektów. Zapraszamy do współpracy.