W ramach tego obszaru prawa kancelaria wspiera w sporządzaniu regulaminu sklepu internetowego z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz w dostosowaniu istniejącego regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.  Ponadto jest prowadzony monitoring przepisów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem sklepów internetowych oraz udzielanie porad prawnych.