W zakresie ochrony danych osobowych prawnicy kancelarii przygotowują odpowiednią dokumentację dotyczącą polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.