Kancelaria wspiera w dochodzeniu odszkodowań. Reprezentuje pokrzywdzonego w postępowaniu karnym prowadzonym przez organy ścigania w celu ustalenia sprawcy szkody. Sprawy odszkodowawcze są skrupulatnie prowadzone na każdym etapie i przed odpowiednimi organami.