W ramach prawa administracyjnego kancelaria oferuje pomoc w zastępstwie w postępowaniu administracyjnym bądź przed organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań od decyzji, składanie zażaleń i skarg do sądu administracyjnego.