Wsparcie osób fizycznych w dochodzeniu roszczeń wszelkiego rodzaju. Kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniu likwidacyjnym szkody przed wybranym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody, zakładem ubezpieczeniowym jak również w postępowaniu sądowym.