Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej jednostek administracji publicznej, w tym także sporządzanie, opiniowanie projektów zarządzeń, uchwał oraz innych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji publicznej.