W ramach postępowania administracyjnego kancelaria podejmuje się reprezentacji klienta przed sądem administracyjnym. W ramach reprezentacji sporządzane są pisma procesowe, takie jak odpowiedzi na wezwania, zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne.