Kancelaria w ramach prowadzonej działalności zajmuje się sporządzaniem projektów uchwał, regulaminów oraz zarządzeń organów administracji publicznej.