W ramach postępowania egzekucyjnego kancelaria reprezentuje stronę wierzyciela bądź dłużnika. Usługa obejmuje sporządzenie odpowiednich wniosków egzekucyjnych i dokumentów oraz współpracę  z organami egzekucyjnymi.