Kancelaria zajmuje się reprezentacją banku oraz innych podmiotów sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz Sądem Najwyższym. Zakres usług obejmuje przygotowanie pism procesowych w toku sprawy, przygotowanie koncepcji prowadzenia postępowania sądowego i możliwych rozwiązań prawnych z uwzględnieniem oczekiwań klienta co do końcowego efektu oraz uczestnictwo w posiedzeniach.