Kancelaria pomaga w sporządzaniu projektów umów prawa bankowego (regulaminów, umów kredytowych, wzorców umownych) oraz świadczy doradztwo przy zawieraniu umów.