W zakresie prawa autorskiego kancelaria opiniuje, przygotowuje oraz bierze udział w negocjacjach umów licencji czy przeniesienia praw autorskich.