Przygotowanie projektów umów dotyczących przeniesienia praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.