Wsparcie klienta przy rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP poprzez pomoc na różnych etapach.