Wsparcie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych (osobowych, komunikacyjnych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody. Kancelaria wspiera na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu sądowym.