W zakresie prawa cywilnego kancelaria świadczy usługę dochodzenia roszczeń o zapłatę. Kancelaria wspiera poszkodowanego w różnego rodzaju sprawach zarówno na etapie przedsądowym oraz postępowaniu sądowym.