W ramach postępowania egzekucyjnego kancelaria sporządza wnioski o wszczęcie egzekucji, lub skargi na czynności komornika oraz reprezentuje wierzyciela bądź dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.