Z zakresu sukcesji i planowania spadkowego kancelaria przygotowuje plan sukcesji dla danej rodziny, czyli przekazanie majątku następcom prawnym. Plan sukcesji obejmuje określenie zasad przejęcia spadku, dopasowanie treści prawnych i finansowych, aby wola spadkobiercy została w pełni zrealizowana.