Świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej w postępowaniu upadłościowym. Kancelaria reprezentuje interesy klienta zarówno po stronie upadłego jak i wierzycieli upadłego. W ramach obsługi prawnej sporządza się wnioski o ogłoszenie upadłości oraz o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.