Kancelaria oferuje obsługę prawną dla syndyków. W ramach tego sporządza się plan likwidacyjny bądź podziału, pomoc w wymianie korespondencji z sądem upadłościowym, sporządzanie listy wierzytelności, obsługa sprzeciwów, reprezentowanie syndyka w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych oraz zakończenie postępowania upadłościowego.