W ramach prawa upadłościowego kancelaria zajmuje się zgłaszaniem wierzytelności dłużnika zgodnie z wymogami formalnymi wynikającymi z prawa upadłościowego. Obejmuje to zgłoszenie wierzytelności oraz reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.