Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie opiniowania projektów umów kierowanych do kontrahentów handlowych oraz treści od kontrahentów klienta. Kancelaria opiniuje umowy zawierane w formie aneksów, ogólnych warunków umów jak i również w formie aktu notarialnego.