Kancelaria świadczy usługę reprezentacji stron w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach tego sporządzane są wnioski o wszczęcie egzekucji lub skargi na czynności windykatora oraz reprezentacja wierzyciela bądź dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.