Świadczenie wsparcia przedsiębiorców podczas mediacji oraz postępowaniu negocjacyjnym. Pomoc obejmuje skierowanie sprawy zarówno na etapie przedsądowym jak i tych znajdujących się w toku postępowania sądowego. W ramach reprezentacji przedsiębiorcy zawarte są porady prawne oraz przygotowanie wszelkich pism oraz ugód mediacyjnych.