Kancelaria oferuje tworzenie sukcesji i planowania spadkowego. Plany sukcesji mają na celu wprowadzenie świadomej polityki dotyczącej przekazaniu majątku następcom prawnym w przypadku śmierci właściciela czy wspólnika. Planowanie spadkowe ma celu realizację woli spadkodawcy zgodnie z ustalonym scenariuszem.