Kancelaria reprezentuje przedsiębiorcę przed organami administracji państwowej w pełnym zakresie spraw administracyjnych. Wsparcie obejmuje również sporządzenie niezbędnych pism w postępowaniu administracyjnym oraz ochrona interesu podmiotu w toku postępowania administracyjnego.